Historia

Vad är Massage?

Ordet massage kommer troligtvis från latinets massa, eller grekiskans massein eller masso, vilket betyder beröring. En exakt definition av massage är inte så enkel att ge, då massagen omfattar flera olika behandlingsmetoder. En generell definition av massage är att man trycker och töjer hud, bindväv, muskler, senor, ligament, lymfkärl och blodkärl.

 

Ont skall med ont fördrivas. Eller????

 

Massagens Historia

Massagen nämns för första gången i kinesisk skrift år 3000 f.Kr. Massagen sprids till Indien år 1000 f.Kr. Hippokrates som levde 460-377 f.Kr. var den förste som beskrev den medicinska effekten av massage. Glaudius Galenus, en grekisk läkare som levde 131-200 e.Kr, bidrog med mycket skrivet material inom manuell medicin. Per-Henrik Ling, 1776-1839 e.Kr, är gymnastikens fader och var den som introducerade massagen i Sverige.