Ben Framsida

Benmassage avslappning framsida

Här masseras framsidan av låren, smalbenen, och insida lår. Vi täcker över mellangärdet med handduk, och masserar aldrig längre upp än vad handduken tillåter.

Muskler som ingår i behandlingen: Quadriceps Femoris (Rectus Femoris, Vastus medialis, Vastus lateralis), Tibialis Anterior, Aduktormusklerna (Gracilis, Aductor Magnus, Aductor Longus, Aductor brevis, Pectineus), Sartorius

Tidsåtgång: ca 30 minuter

Fler behandlingar