Ben Baksida

Benmassage avslappning baksida

Här masseras baksida av lår samt vaderna. Alla delar på muskulaturen bearbetas succesivt del för del.

Muskler som ingår i behandlingen: Hamstrings (Biceps Femoris, Semimembranosus, Semitendinosus), Triceps Surae (Gastocnemius, Soleus)

Tidsåtgång: ca 30 minuter

Fler behandlingar