Töjningar

Töjningar och stretchningar, sk PIR och PNF

Här går vi in och sträcker ut förkortade och spända muskler. Innan behandling testas rörlighet i leder och muskler. Rekomenderat är att först ta en vanlig massage för att hitta eventuella problem som behöver töjas.

Muskler som ingår i behandlingen: Efter behov

Tidsåtgång: Varierar (varför en vanlig massage första gången är att rekomendera).

Fler behandlingar